Om jag inte åtgärdar de synpunkter som brandförsvaret ger vid tillsyn, kan det blir rättsliga konsekvenser för mig som ägare?

Ja. Om brandförsvaret ställer krav på brandskyddsåtgärder genom ett så kallat föreläggande, är det juridiskt bindande. Ett föreläggande kan delges i kombination med vite eller förbud mot verksamhet