Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Om en brand inträffar, kan jag som ägare bli skyldig att ersätta skadorna?

Ja. Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor är den som äger en fastighet eller den som bedriver verksamheten i fastigheten ansvarig för att brandsäkerheten säkerställs. Det är viktigt att ägare och nyttjanderättshavare gör en så kallad Exempel på gränsdragningslista (word), över vem som ansvarar för vad inom brandskyddet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close