Kostar det mig något att lämna in den skriftliga redogörelsen?

Nej. Brandförsvaret har däremot rätt att ta ut en avgift för tillsynsbesök.