Kan brandförsvaret tvinga mig att redogöra för mitt brandskydd?

Ja. Brandförsvaret är tillsynsmyndighet och har rätt att meddela förelägganden, rätt till tillträde, rätt att få upplysningar och handlingar med mera.