Jag vill starta upp SBA på min arbetsplats men ledningen är inte intresserad. Vad kan jag göra?

Det är ett lagkrav att bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Ignoreras detta strider din arbetsgivare således mot lagen. SBA syftar till att skydda medarbetare och egendom, vilket bör vara anledning nog att arbeta därefter. Om din arbetsgivare motsätter sig detta kan du kontakta Helsingborgs brandförsvar och rådgöra.