Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hur vet jag om det krävs en skriftlig redogörelse för brandskyddet?

Är du ägare till byggnader och anläggningar där riskerna för eller konsekvenserna av en brand är stora ska du lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Är du nyttjanderättshavare ska du lämna uppgifter till ägaren av byggnaden som skickar in dem till brandförsvaret. Vilka objekt och verksamheter som ska lämna in en skriftlig redogörelse till kommunen (det vill säga brandförsvaret) finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift SRVFS 2003:10

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close