Hur ofta kommer Helsingborgs brandförsvar på tillsynsbesök?

Tidigare genomfördes brandsyner med jämnare intervaller, samtliga tillsynsobjekt var fördelade på olika långa frister. Nu för tiden har brandförsvaret möjlighet att själv välja var tillsynerna ska göras. Baserat på statistik och erfarenheter genomför man tillsyner på verksamheter där det är störst risk för att tredje man kan skadas. Exempel på objekt som prioriteras: Skolor, vårdboenden, hotell och stora samlingslokaler.