Störande fåglar

Om en hyresgäst har problem med störande fåglar och andra skadedjur är det i första hand dig som hyresvärd som de ska vända sig till.

Kråkfåglar, måsar och duvor är vanliga fåglar i Helsingborg. Ett rikt fågelliv uppfattas av många som en viktig naturupplevelse för människor som bor och vistas i stadsmiljö. Men det kommer ofta in anmälningar till miljöförvaltningen om fåglar som på olika sätt ställer till problem med oljud eller avföring. Det är hyresvärden som ansvarar för att förebygga störningar från fåglar.

Detta kan du göra som hyresvärd

Du som hyresvärd är skyldig att sanera en fastighet eller mark där det finns ohyra eller skadedjur. Informera de som bor i ditt hus att låta bli att mata fåglar från balkongen eller i närheten av huset. Matrester lockar till sig både fåglar och råttor. Var också extra noga med att hålla rent vid avfallskärl och komposter.

Om detta inte hjälper bör du ta kontakt med ett skadedjursbolag. De har både utbildad personal och specialutrustning för att till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna har fått ungar.

Avskjutning

En sista utväg kan vara att få hjälp med så kallad avskjutning. Endast skyttar med tillstånd får utföra detta. Vill du ha en lista på skyttar som har tillstånd att skjuta fåglar kan du kontakta polisen, telefon 11414. Avskjutning får endast göras fram till dess fåglarna fått ungar. Du måste vara noga med att inga fridlysta fåglar skjuts. Att skjuta fåglarna löser dock inte problemen på lång sikt. Risken är stor att de kommer tillbaka.