Vem får hämta ditt avfall?

Vilken typ av avfall du har styr vem som får ta hand om ditt avfall. Visst avfall får tas om hand av privata entreprenörer. NSR har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Helsingborgs stad.

Om ditt företag producerar avfall av något slag måste du skaffa dig ett abonnemang för avfallshämtning via Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) för det som räknas som hushållsavfall och därmed jämförligt avfall..

För övrigt avfall som uppstår i verksamheter som till exempel wellpapp, trä, metall, elektronik, farligt avfall går det bra att vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera avfall.

Det här gäller för olika typer av verksamheter:

Fastighetsägare (flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar)

Restavfall och matavfall från flerfamiljsfastigheter eller bostadsrättsföreningar ska hämtas av NSR. När det gäller återvinningsmaterial kan du antingen få det hämtat av NSR eller anlita en privat entreprenör. NSR erbjuder även hämtning av småelektronik och ljuskällor.

Restaurang, butik, företag med pentry eller personalmatsal

Restavfall, matavfall, fettavfall och fettavskiljare ska alltid hämtas av NSR hos restaurangägare, butiksägare samt företag med pentry eller personalmatsal. Det räknas som hushållsavfall. För återvinning av annat avfall, kontakta valfri entreprenör.

Övriga företag

För andra typer av företag gäller att du får anlita en valfri entreprenör till allt som inte räknas som hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. Tänk på att om du har ett företag med pentry eller personalmatsal så räknas avfall som uppstår där som hushållsavfall. Det ska då alltid hämtas av NSR. (Se ovan.)