Sophämtning

När det gäller sophämtning för företagare måste du veta vilken typ av avfall det är för att veta om det är kommunen du ska vända sig till eller inte.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) har ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, vilket är restavfall, grovavfall och matavfall från hushåll och restauranger, personalmatsalar, skolor och så vidare. Det är även slam från trekammarbrunnar, slutna tankar, fettavskiljare och fettavfall.

Kontakta NSR:s kundservice, 042-400 13 40, om du inte får svar på dina frågor kring sophämtning för företagare på NSR:s webbplats.

Verksamhetsavfall

För avfall som blir av din verksamhet, och som inte räknas som hushållsavfall, kan du som företagare själv välja entreprenör för hämtningen av avfallet.

Du kan läsa mer om vem som får hämta ditt avfall här.