Regler för avfallshantering

Renhållningsordningen innehåller de lokala regler och föreskrifter för kommunens avfallshantering. Som bilaga till renhållningsordningen följer avfallsplanen.

Reglerna hittar du i sin helhet i Helsingborgs renhållningsordning, som finns på NSR:s webbplats.

Den befintliga renhållningsordningen började gälla 1 juli 2016 och gäller tills kommunfullmäktige beslutat om en ny.