Riskavfall

Riskavfall uppkommer inom sjukvård, tandvård, veterinärvård, vid akupunkturbehandling, hos tatueraren och liknande verksamheter.

Riskavfall i sopor.

Följande räknas som riskavfall:

  • Smittförande
  • Smittförande/stickande/skärande
  • Härdplastavfall
  • Fixeringsvätska
  • Framkallningsvätska
  • Blyfolie
  • Fotografisk film
  • Läkemedelsavfall

Du kan teckna abonnemang för hämtning av riskavfall av entreprenörer som har tillstånd att köra farligt avfall.

Farligt avfall

Allt riskavfall utom blyfolie och fotografisk film är farligt avfall. Detta innebär att anteckningar ska föras årligen om mängd och sorts avfall samt de anläggningar avfallet transporteras till. Anteckningarna ska bevaras i minst fem år.

Amalgamavfall

Funktionskontroll och tömning kan ske genom entreprenör med tillstånd att köra farligt avfall.

Frågor kring hantering av smittförande avfall besvaras av Kontaktcenter i Helsingborgs stad på telefonnummer 042-10 50 00.