Restavfall

Restavfall kan ha olika benämningar om du har ett produktionsavfall som hämtas av privata entreprenörer då kan ibland restavfallet delas upp i brännbart och bränslemix och så vidare. Hämtas avfallet av kommunen heter det alltid restavfall.

Restavfall i sopor.

Restavfall är det som blir över när du har källsorterat. Målet är att det ska bli så lite restavfall som möjligt.

Restavfallet lägger du i en påse och knyter igen, sen lägger du den i säcken, kärlet eller containern för restavfall.

Exempel på restavfall:

  • dammsugarpåsen
  • disktrasan
  • tops
  • blöjor och bindor
  • trasig keramik
  • trasiga kläder
  • smutsiga förpackningar som inte passar för återvinning

Så behandlas och återvinns ditt restavfall

Restavfallet skickas till förbränning med energiåtervinning. Avfallet går till olika avfallsförbränningspannor beroende på var det finns plats.