Tidningar

Som tidningar ska du sortera olika former av trycksaker, till exempel tidningar, tidskrifter och reklamblad. Du ska inte blanda tidningar med pappersförpackningar. Du ska heller inte lägga kuvert bland tidningar utan de sorteras som restavfall.

Det är personalen på NSR här i Helsingborg som manuellt sorterar tidningarna. Sedan packas de ihop i balar innan de skickas till återvinning. Av gamla tidningar blir det bland annat nya tidningar.