Metallförpackningar

Konservburkar, värmeljushållare, tuber och läskburkar utan pant är exempel på metallförpackningar. Men även lock och kapsyler av metall är förpackningar som kan återvinnas.

Metallförpackningarna sorteras med hjälp av magneter och smälts sedan ned. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Nedsmält stål blir nya stålprodukter och nedsmält aluminium blir nya aluminiumprodukter.

Vi sparar 75 procent energi när vi återvinner metallförpackningar för stål och 95 procent för aluminium.