Glasförpackningar

Sortera färgade flaskor (till exempel ölflaskor utan pant) och burkar som färgade glasförpackningar. Ofärgade flaskor och burkar, till exempel syltburkar och saftflaskor, sorterar du som ofärgade glasförpackningar.

För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte blandas med andra föremål. Dricksglas, keramik, porslin och liknande ska du därför inte lämna i återvinningsbehållare. De lämnar du som restavfall.

Att du inte kan lägga till exempel dricksglas i återvinningsbehållaren beror på två saker:

  1. Det är producenterna av förpackningar som står för insamlingen och dricksglas är helt enkelt ingen förpackning
  2. Dricksglas kan innehålla ämnen vi inte vill ha in i återvinningen. Kristallglas innehåller till exempel bly.

Glödlampor är heller inte en glasförpackning utan de ska du lämna som farligt avfall.

Alla glasförpackningar i Sverige går till Svensk glasåtervinning i Hammar. Där sorteras, rensas och krossas glaset innan det smälts ner för att kunna användas till ny råvara. Det nya glaset används till nya glasförpackningar men också till tillverkning av glasull. Vid användning av återvunnit glas istället för nytt glas sparar man 20 procent energi.