Fettavfall

Fett har en given plats i kretsloppet, därför ska vi sortera och hantera detta avfall på ett bra sätt. Dessutom kan fett som hamnar i avloppet orsaka stopp och översvämning.

Alla restauranger ska sortera ut fettavfall. Anledningen är att när fett kommer ut i avloppet svalnar det och stelnar. Det fastnar sedan på rörens insida och kan orsaka stopp i avloppet och översvämning. Dessutom återvinns fettavfallet.

NSR ansvarar för tömning av fettavskiljare och hämtning av fettavfall i fettunna. Tömning av fettavskiljare och byte av fettunna ska ske minst en gång om året.