Tillstånd arrangemang

För att använda allmän mark för uppträdande och andra arrangemang behöver du tillstånd från polisen. Tillståndsbeviset utfärdas i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Ansökningstider hos Polisen

Polisen har just nu många ansökningar att behandla. Läs mer om ansökningstiderna i ett informationsblad från Polisen (pdf, 54 kB). (2017-10-13)

Hand som håller i penna.

Innan polisen ger tillstånd ska kommunen yttra sig. Om kommunen inte godkänner ett ärende kan polismyndigheten inte heller godkänna det. Polisen kan däremot avstyrka ett ärende även om kommunen gett sitt medgivande.

Blankett för att ansöka kan du ladda ner från polisens webbplats.

För att behandla din ansökan tar polisen ut en avgift, för närvarande 700 kronor. Innan du ansöker om tillstånd hos polisen kan du avgiftsfritt få ett förhandsbesked av stadsbyggnadsförvaltningen.

När du fått ett positivt förhandsbesked lämnar du in en formell ansökan till polisen. Det är viktigt att du är så noggrann som möjligt när du fyller i din ansökan. Med en så detaljerad information går det fortare att behandla din ansökan och eventuella missförstånd kan undvikas.

Kommunen tar ut en ersättning för markupplåtelse enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Mer information om markupplåtelse och vad som gäller för olika typer av upplåtelser får du genom att ta kontakt med Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00.

Glöm inte att skicka in ditt evenemang till plats- och eventdatabasen. Evenemanget ska vara av underhållnings- eller nöjeskaraktär samt öppet för alla att besöka.

Läs mer och skicka in ditt evenemang.