Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Varuexponering

Att sätta ut varuställ, blomlådor och liknande, är ett sätt att marknadsföra sin butik. Men de får aldrig dominera eller bli till hinder för framkomligheten. Du behöver därför söka tillstånd för detta hos polisen.

Blommor i torgstånd. Foto Colourbox.

Polismyndigheten ger tillstånd att använda allmän platsmark, till exempel gator, grönytor och torg som är till för alla, under förutsättning att Helsingborgs stad genom stadsbyggnadsförvaltningen medger markupplåtelse. I samband med markupplåtelse görs en bedömning av varuskyltningens utformning där de riktlinjer och råd som beskrivs på de här sidorna ligger till grund för beslutet.

Om du får tillstånd eller inte styrs bland annat av hur stor del av gångbanan du tar i anspråk och hur varustället är utformat.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close