Skyltning och varuexponering

Det finns olika sätt att marknadsföra sin verksamhet på i stadsmiljön. En skylt som talar om att du finns och vad du gör är ofta viktig, likaså möjligheten att sätta ut varuställ, blommor och liknande. Men skyltar och varuställ får inte dominera eller hindra framkomligheten. Därför finns regler för hur du får göra.

Skyltar på Kullagatan, foto_beatrice