Riktlinjer för skyltar

Idealet är skyltar som anpassas till huset de sitter på. Skylten ska gärna tillföra stadsrummet kvaliteter och på ett diskret men tydligt vis berätta om affärsverksamheten den vill göra reklam för.

Generella riktlinjer för skyltar:

  • Stadens intention är att se skyltningen i sin helhet, att skapa måttfullhet samt att alla ska ha rätt att synas i harmoni
  • Skyltar ska till färg, form och storlek underordna sig den byggnad de placeras på. Skylten ska ges en rimlig storlek
  • Skyltar ska vara lättlästa och innehålla en begränsad mängd information
  • Kontors- och verksamhetsskyltar i en byggnad bör ges en samordnad utformning vad gäller placering och utförande
  • Belysning av skylt ska anordnas så att den inte bländar gående eller andra trafikanter. Den får heller inte störa boende. Blinkande och bildväxlande skyltar bör undvikas.

Det är viktigt att de generella riktlinjerna inte tas ur sitt sammanhang. Kontakta bygglovsenheten för mer detaljerad information. Gällande riktlinjer godkändes av stadsbyggnadsnämnden i mars 2010, men vi arbetar med att revidera dem.