Mått och bestämmelser

Det är viktigt att din skylt placeras på ett sätt så att den inte är vägen eller riskerar att skada någon. Därför finns det regler för skyltarnas placering.

  • Dina skyltar får inte placeras lägre än 2,2 meter utan polistillstånd.skyltar_matt_200x320_sbf
  • Helst ska de placeras så att det är 2,5 meter till skyltens nedre kant från marken.
  • Om skylten når ända fram till körbanan måste den placeras minst 4,7 meter över körbanan.
  • Det är oftast olämpligt att placera flaggskyltar i gathörn.