Vanliga problem

Här listas en del av de vanligaste problemen som dyker upp vid tillsyn och vi tipsar om hur du kan göra för att undvika fällorna.

Ordning och nykterhet 
Skulder
Marknadsföring
Restaurangrapport
Förändringar
Matutbud
Ombuteljering
Happy hour
Uteservering
Dans

Ordning och nykterhet

Försäljning och servering av alkohol ska göras så att skador förhindras.

 • Alkohol får inte serveras till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra droger.
 • Det är inte tillåtet att servera alkohol till någon som är under 18 år.
 • Det är inte tillåtet att gästerna har med sig egna alkoholdrycker för att dricka på serveringen (till exempel arrangerade fester eller vinprovningar).
 • Gästerna får inte heller ta alkohol inköpt på serveringen med sig ut.
 • Servering av alkohol får bara ske under den tid som tillståndet anger.
 • Den som har serveringstillståndet och den serveringsansvarige är skyldig att se till att det råder ordning och nykterhet på serveringen och att reglerna följs. Den som är serveringsansvarig ska vara närvarande hela serveringstiden.

Läs riktlinjerna för alkoholservering i Helsingborg.

Skulder till det allmänna

Det vill säga skatteskulder och liknande

 • En tillståndshavare ska betala in lagstadgade arbetsgivaravgifter, moms och preliminär skatt till Skatteverket i tid.
 • En tillståndshavare får inte ha skatteskulder och får alltså inte vara aktuell hos kronofogdemyndigheten.

Tillbaka

Marknadsföring av alkoholdrycker

 • När man vill marknadsföra sin servering/försäljning av alkoholdrycker ska man vara ”särskilt måttfull”. Det vill säga reklam som är påträngande, uppsökande eller som uppmanar till alkoholbruk får inte förekomma.
 • Marknadsföring får inte heller rikta sig särskilt till, eller beskriva, barn och ungdomar.

Läs mer om marknadsföring av alkohol på serveringsställen.

Tillbaka

Restaurangrapport

 • Den som har serveringstillstånd ska lämna restaurangrapport varje år. Uppgifterna i rapporten ska gälla perioden januari-december för året som gått (rapportåret).
 • Rapporten ska lämnas på tillståndsenheten i två exemplar senast den 1 mars året efter rapportåret.
 • Om serveringen upphör under rapportåret ska uppgifterna finnas på tillståndsenheten senast fjorton dagar efter att serveringverksamheten har upphört.

Tillbaka

Förändringar i verksamheten

 • Alla förändringar i ägarbilden och styrelsen ska anmälas.
 • När det gäller bolagsförändringar ska ny ansökan göras.
 • Om verksamhetens inriktning förändras ska det anmälas till exempel om man börjar med dans eller någon form av underhållning.
 • När lokalen byggs om ska det anmälas.
 • Om du byter till exempel firmanamn, adress eller telefon ska det anmälas.

Har du låtit bli att anmäla förändringar kan tillståndet komma att återkallas. Läs mer om hur du anmäler förändringar i verksamheten.

Tillbaka

Matutbud och kök

Det är inte tillräckligt med en meny som består enbart av till exempel pizza.

 • Enligt alkohollagen ska tillredd mat kunna serveras under hela serveringstiden. Köket får inte vara stängt under den tiden.
 • Efter klockan 23:00 kan det räcka med erbjudanden om något enklare rätter.
 • Köket ska vara gjort för allsidig matlagning och det ska vara rent.
 • Lokalen ska vara godkänd av miljönämnden för livsmedelshantering.

Tillbaka

Tillverkning  och ombuteljering

Du får inte göra shots, likör eller liknande i flaska och sälja. Det är däremot tillåtet att blanda sin egen snaps vid jul och andra traditionella högtider.

 • Att blanda olika alkoholhaltiga drycker i större mängder på restaurang är inte tillåtet. Vill du på något sätt till exempel blanda i större mängd för försäljning måste du ha tillverkningstillstånd.
 • Ombuteljering får du bara göra om du har partihandelstillstånd som omfattar de alkoholdrycker du tänker buteljera om.
 • Varje gäst ska kunna se att man blandar till det som ska drickas. Det är dock tillåtet att blanda drinkar, shots och liknande på beställning.

Din gäst ska ha möjlighet att få veta vilka drycker som han/hon blir serverad och restaurangens drycker ska kunna kontrolleras.

Tillbaka

Happy hour

 • Det är tillåtet att ha happy hour försäljning ett par timmar under dygnet.
 • Det är inte tillåtet enligt alkohollagen att sälja två öl till priset av en.
 • Happy hour-priserna ska också gälla alkoholfria drycker och en viss del av maten.

Tillbaka

Uteservering

 • För uteservering krävs särskilt tillstånd som söks hos polisen.
 • Den ska vara ordentligt inhägnad eller avgränsad på annat sätt.
 • En uteservering ska kunna överblickas och ligga i direkt anslutning till serveringslokalen.

Dans

 • Dans kräver särskilt tillstånd som söks hos polisen.

Tillbaka