Tider för kunskapsprov

Om du inte kan komma på överenskommen tid måste du kontakta oss för att boka en ny tid. Meddela om ni inte kan, annars tar vi ut en avgift.

Tider för kunskapsprov 2018

 • 10 januari, klockan 13:00
 • 24 januari, klockan 09:00
 • 7 februari, klockan 13:00
 • 21 februari, klockan 09:00
 • 7 mars, klockan 13:00
 • 21 mars, klockan 09:00
 • 4 april, klockan 13:00
 • 18 april, klockan 09:00
 • 2 maj, klockan 13:00
 • 16 maj, klockan 09:00
 • 30 maj, klockan 13:00
 • 13 juni, klockan 09:00
 • 27 juni, klockan 13:00
 • 11 juli, klockan 09:00
 • 25 juli, klockan 13:00
 • 8 augusti, klockan 09:00
 • 22 augusti, klockan 13:00
 • 5 september, klockan 09:00
 • 19 september, klockan 13:00
 • 3 oktober, klockan 09:00
 • 17 oktober, klockan 13:00
 • 31 oktober, klockan 09:00
 • 14 november, klockan 13:00
 • 28 november, klockan 09:00
 • 12 december, klockan 13:00

Här kan du läsa mer om kunskapsprovet.