Ta emot en sommarpraktikant

Nu blickar vi framåt mot sommarpraktik 2020 och hoppas på ännu en fantastisk sommar!

Den 27 januari öppnar möjligheten för praktikplatser att lägga in hur många ungdomar de kan ta emot på sin arbetsplats. Ungdomarna kan skicka in sin ansökan mellan den 10 februari till den 8 mars.

Tidsplan för 2020

  • Praktikplatser registrerar platser: 27 januari-1 mars
  • Ungdomar ansöker: 10 februari-8 mars
  • Arbetsmiljöbedömning ska in senast: 30 mars
  • Platsbesked till ungdomar och praktikplatser: 31 mars
  • Ungdomar ska tacka ja/nej senast: 13 april
  • Ungdomar lämnar in utdrag från polisens belastningsregister senast: 15 maj
  • Praktiköverenskommelse in senast: 5 juni

Perioder

Periodernas indelning följer de kommunala skolornas lov. Praktiktiden är 6 timmar/dag, max 90 timmar inom perioden. Midsommarafton infaller i period 1 och ungdomarna är lediga denna dag. De får möjlighet att praktisera in denna dag under period 1. Timmarna fördelas på periodens övriga dagar.

Period 1: 15 juni-3 juli, vecka 25-27
Period 2: 6 juli-24 juli, vecka 28-30
Period 3: 27 juli-14 augusti, vecka 31-33