Ta emot en sommarpraktikant

Nu blickar vi framåt mot sommarpraktik 2020 och hoppas på ännu en fantastisk sommar!

Mellan den 27 januari och den 1 mars har du möjlighet att anmäla praktikplatser. Om tiden har passerat kontakta oss angående möjlighet att göra efteranmälan.

Ungdomarna skickar in sin ansökan mellan den 10 februari till den 8 mars.

Tidsplan för 2020

  • Praktikplatser registrerar platser: 27 januari-1 mars
  • Ungdomar ansöker: 10 februari-8 mars
  • Arbetsmiljöbedömning ska in senast: 30 mars
  • Platsbesked till ungdomar och praktikplatser: 31 mars
  • Ungdomar ska tacka ja/nej senast: 13 april
  • Ungdomar lämnar in utdrag från polisens belastningsregister senast: 15 maj
  • Praktiköverenskommelse in senast: 5 juni

Perioder

Periodernas indelning följer de kommunala skolornas lov. Praktiktiden är 6 timmar/dag, max 90 timmar inom perioden. Midsommarafton infaller i period 1 och ungdomarna är lediga denna dag. De får möjlighet att praktisera in denna dag under period 1. Timmarna fördelas på periodens övriga dagar.

Period 1: 15 juni-3 juli, vecka 25-27
Period 2: 6 juli-24 juli, vecka 28-30
Period 3: 27 juli-14 augusti, vecka 31-33