Jobb på tvärs – hitta personal på andra sidan sundet

I både Sverige och Danmark finns efterfrågan på arbetskraft och kompetens. Men det är inte alltid som rätt kompetens finns i det land där det behövs. Om kompetensen finns i grannlandet ska det vara lätt att rekrytera.

Jobb på tvärs arbetar inom följande yrkesområden:

  • Vård
  • Lager/transport/logistik
  • Bygg/anläggning
  • Service/turism/handel/restaurang
  • Akademiska yrken

I dessa branscher är efterfrågan på arbetskraft stor. Jobb på tvärs ordnar jobbmässor inom varje yrkesområde. Vid behov kan vi också skapa kompletterande kurser till de arbetssökande så att matchningen blir så bra som möjligt.

Vad gör vi för dig som är arbetsgivare?

  • Vi kartlägger dina behov för att kunna matcha med rätt kompetens och arbetskraft.
  • Vi arrangerar branschspecifika jobbmässor där du som arbetsgivare får möjlighet att möta kompetenta jobbkandidater.
  • Vid behov utvecklar vi kurser tillsammans med dig, för att du ska kunna anställa personal med rätt kvalifikationer.

Är du intresserad av att anställa personal från andra sidan sundet?

Kontakta oss om du är intresserad av att delta på jobbmässor, rekrytera från Danmark eller vill du veta mer om Jobb på tvärs. Här kan du läsa mer om vad det innebär att rekrytera från Danmark.

Personal över sundet – arbetsledaren Martin Gren berättar om erfarenheterna på NSR