Direktrekrytering och jobbprojekt

Vårt huvuduppdrag är att få fler helsingborgare i arbete. Vi ser till att ni får rätt person med rätt kompetens på rätt plats.

Vi arrangerar rekryteringsträffar utifrån vad ert företag/organisation behöver. Med utgångspunkt i er kravprofil utser vi lämpliga kandidater genom intervjuer och referenstagning. Vi gör ett urval och därefter väljer ni den sökande som ni tycker är mest lämpad för jobbet.

Jobbprojekt inleds på samma sätt som en direktrekrytering. I ett jobbprojekt skräddarsyr vi ett upplägg med er. Det kan till exempel innebära att er blivande personal lär sig arbetsuppgifterna på ert företag genom en kortare utbildning på arbetsplatsen eller annan kompetenshöjning (exempelvis truckkort).