Socialt ansvarstagande upphandlingar

Helsingborgs stad arbetar med sociala mål i offentliga upphandlingar. Socialt ansvarstagande är en viktig faktor när vi sluter avtal med olika branscher.

Kommunfullmäktige har beslutat om en inköps- och upphandlingspolicy för staden som tillsammans med tillämpningsanvisningarna till policyn tydligt visar på betydelsen av socialt ansvarstagande inom upphandlingarna i Helsingborgs stad.

Till att börja med kommer socialt ansvarstagande att finnas med som grund för bedömningen när staden upphandlar lokalvård, grönyteskötsel samt fastighetsskötsel. Företag och organisationer informeras branschvis.