Helsingborgs stads erbjudande

År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar. Det säger vår gemensamma vision, som antagits av kommunfullmäktige. 

Vi arbetar med socialt ansvarstagande för att vi vill skapa en hållbar kommun. Det kan vi bara göra tillsammans. Självklart ställer vi också krav på våra egna kommunala verksamheter. Helsingborgs stad arbetar på många olika sätt för att helsingborgare ska kunna försörja sig själva eller börja studera.

Målet är att fler som står utanför arbetsmarknaden ska komma in på den och bli en del av vår gemensamma stad.

Hjälp med matchning

I Helsingborgs stad är det matcharna på näringsliv och matchning, en enhet inom utvecklingsnämndens förvaltning,  som du kontaktar när det gäller socialt ansvarstagande. Matcharna hjälper dig att hitta rätt person till rätt arbetsuppgift. Vi samverkar också med Arbetsförmedlingen.

Vårt erbjudande:

 • Matchning av arbetskraft.
 • Skräddarsydd rekrytering, vi väljer ut arbetssökande utifrån företagets behov.
 • Praktik för arbetslösa, ett sätt att pröva om en anställning är möjlig.
 • Kurser för arbetssökande, så att de kan ta ett jobb på ditt företag. Som företagare har du möjlighet att påverka dessa kurser utifrån den kompetens ditt företag behöver.
 • Uppföljning och bra tillgänglighet för både företag och arbetssökande.
 • Handledarutbildning.
 • Kulturtolk utan kostnad.
 • Kontakt med Arbetsförmedlingen angående information om anställningsstöd.
 • Ingå i nätverk för att diskutera frågor och utbyta erfarenheter kring socialt ansvarstagande.
 • Publicering på stadens webbplats, helsingborg.se, bland andra socialt ansvarstagande företag.
 • Möjlighet att bli en aktiv samhällsbyggare.

Det här vill vi att du gör – kriterier

Det här vill vi att företaget eller organisationen uppfyller:

 • Öppna upp för samtal om företagets möjligheter att ta emot arbetslösa personer utifrån ett socialt ansvarstagande.
 • Anställa en arbetslös person, om möjlighet finns, eller erbjuda praktik som stärker den arbetslöse i vägen till arbete.
 • Följa kraven i lagstiftningen, till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagstiftningen.
 • Ha F-skattsedel och inga skulder hos Kronofogden.
 • Ha ansvarsförsäkring.
 • Ta del av Helsingborgs stads erbjudande om handledarutbildning.