Praktik och handledarutbildning

Genom praktik får arbetssökande en inblick i arbetslivet, erfarenheter och kontakter. Vi matchar arbetssökande med praktikplats, både utifrån individen och utifrån företagets/organisationens krav och möjligheter.

Vårt huvuduppdrag är att få fler helsingborgare i arbete. Vi ser till att ni får rätt person med rätt kompetens på rätt plats. Praktiken är ett steg i den riktningen. Ett annat är att ni tar emot studiebesök av arbetssökande.

Här nedan kan du se filmen som visar några goda exempel på arbetsgivare som har samarbetat med oss för att arbetslösa ska få arbete. Du får också träffa några före detta arbetslösa som fått arbete.

Handledarutbildning

Handledarutbildningen vänder sig till företag och organisationer som tar emot en lärling eller praktikant från oss. I utbildningen fokuserar vi bland annat på handledarens förhållningssätt om hur du som handledare kan ge stärkande feedback som praktikanten/lärlingen kan ta till sig och ha nytta av. Syftet är att göra tiden på arbetsplatsen meningsfull och givande för båda parter.