Direktrekrytering och jobbprojekt

Söker du rätt person med rätt kompetens på rätt plats? Vi hjälper dig via direktrekrytering och jobbprojekt.

Vi arrangerar rekryteringsträffar utifrån ert behov. Med utgångspunkt i er kravprofil hittar vi lämpliga kandidater genom intervjuer och referenstagning. Vi gör ett urval och därefter väljer ni den sökande som ni tycker är mest lämpad för jobbet.

Jobbprojekt inleds på samma sätt som en direktrekrytering – vi skapar ett upplägg tillsammans med er. Det kan till exempel handla om en kortare utbildning på arbetsplatsen där er blivande personal lär sig arbetsuppgifterna. Det kan också handla om en annan kompetenshöjning, till exempel truckkort.