Tyck till om förslaget till nya riktlinjer för serveringstillstånd

Nu kan du som är krögare tycka till om förslaget till nya riktlinjer för serveringstillstånd. Vi behöver dina synpunkter senast den 25 februari 2020.

Tillståndsenheten på Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd. Förslaget innebär tre större förändringar:

  1. Efter särskild prövning kan den som redan har ett stadigvarande serveringstillstånd beviljas tillfälligt utökad serveringstid till klockan 05.00 juldagen och nyårsafton under förutsättning att verksamheten inte har haft några allvarliga eller upprepade anmärkningar och att serveringstiden godkänns av polismyndigheten och miljöförvaltningen.
  2. Vid tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, där normaltiden är tidigast från klockan 11.00 till senast klockan 01.00, kan det i undantagsfall beviljas senare serveringstid till klockan 02.00 under förutsättning att serveringstiden godkänds av polismyndigheten och miljöförvaltningen.
  3. Riktlinjen om att inte bevilja servering av sprit vid tillfälliga tillstånd har tagits bort.

Förslag till nya riktlinjer (word, 104 kB).

Du som är krögare har nu möjlighet att tycka till om förslaget till nya riktlinjer för serveringstillstånd. Skicka dina synpunkter per mejl till tillstandsenheten@helsingborg.se senast den 25 februari 2020.

Du har också möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget om nya riktlinjer i samband med ett öppet hus på Drottninggatan 7A i Helsingborg den 25 februari mellan klockan 14.00–15.30.

Bakgrund

Tillståndsenheten i Helsingborg har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att se över riktlinjerna för serveringstillstånd i syfte att skapa ett tryggt och attraktivt nattliv där verksamhet som inte är tillståndsgiven motverkas.