Trafikstörningar

I slutet av augusti inleds arbetet med att bygga ut järnvägssträckan mellan Ängelholm och Maria station till dubbelspår. Arbetet sker i etapper och beräknas vara klart 2023 om allt går enligt plan.

Trafikverket utför även flera andra arbeten i höst som kan påverka dig som pendlar:

Helsingborgs stad bygger om på bussterminalen Helsingborg C

Måndag 31 augusti börjar vi att bygga om bussterminalen på Helsingborg C. Både asfalten och tunneltaket har nått sin tekniska livslängd. Vi passar samtidigt på att rusta upp utemiljön så att den blir trevligare och tryggare med ny beläggning, bättre belysning, nya konstverk på väggarna och ljusare färger. Arbetet beräknas vara klart våren 2021 om allt går enligt plan.

  • Stadsbussarna 4, 6, 26 och 27 samt regionbussarna påverkas och får tillfälliga hållplatser. Långfärdsbussar och flygbussen avgår från Hamntorget.
  • Se Skånetrafikens webb eller app för aktuell information. Inom kort finns mer information om projektet på se/vibygger