Så påverkas trafiken under Hx-festivalen

Biltrafik för verksamheter och företag som finns inom festivalområdet påverkas innan och under Hx-festivalen. Trafiken leds om från torsdag första augusti, till och med söndag fjärde augusti. Verksamheterna behöver därför planera leveranser, soptömning och annan nödvändig trafik.

Följande gator och torg är avstängda helt för leveranser under fredag andra augusti och lördag tredje augusti mellan klockan 11.00 och 01.00. Leveranser måste ske utanför dessa tider.

 • Hamntorget
 • Kungsgatan – del av (mellan Hamntorget och Brogatan)
 • Sundstorget (själva torgytan, gatan intill är öppen)
 • Henry Dunkers plats
 • Gröningen och Fria bad

Följande gator är öppna för behörig trafik (leveranser med mera) under hela Hx-helgen.

 • Badhusgatan
 • Brogatan/Kvickbron/Parapeten
 • Kungsgatan – del av (mellan Sundstorget och Roskildegatan)
 • Tullaregatan
 • Stuvaregatan
 • Roskildegatan
 • Kungsgatan – del av (mellan Henry Dunkers plats och Tågagatan)
 • Trosshalaregatan
 • Karl Johans gata
 • Bogseraregatan
 • Kranföraregatan
 • Båthusgatan

Notera att trafiken leds om från och första augusti till och med fjärde augusti och att det kan krävas annan rutt än vanligt.

Information om trafiken under Hx-festivalen

Så påverkas trafiken till verksamheter.

 • Första augusti till och med fjärde augusti kan infart endast ske från Sundstorgsinfarten
 • Första augusti till och med fjärde augusti kan utfart endast ske norrut via Kungsgatan och Roskildegatan.
 •  Andra augusti till och med tredje augusti mellan klockan 10.00 – 01.00 finns endast ett körfält för dubbelriktad trafik in och ut från Badhusgatan (flödet styrs av flaggvakter).

Så påverkas trafiken till verksamheter.

 • Första augusti ges tillträde till behörig trafik hela dygnet
 • Andra augusti till och med tredje augusti råder totalt körförbud mellan klockan 11.00 – 01.00. Alla leveranser måste ske utanför dessa tider
 • Fjärde augusti ges tillträde till behörig trafik hela dygnet

Notera att Fria bads parkering stängs av från och med sista juli 31 och infart under viadukten är därför inte möjlig.

Så påverkas trafiken till verksamheter.

 • Första augusti ges tillträde till behörig trafik hela dygnet
 • Andra augusti till och med fjärde augusti är gatorna avstängda och det råder körförbud mellan klockan 11.00 – 01.00. Alla leveranser måste ske utanför dessa tider

Notera att trafiken leds om och tillfartsvägarna ser annorlunda ut under dessa dygn. Infart till Hamntorgets södra sida sker via det körfält som normalt är avsett för enkelriktad trafik ut från Hamntorget.  Infart till Hamntorgets norra sida sker via Kungsgatan.

Färdtjänst släpps in på området under dygnets alla tider.

Så påverkas trafiken till verksamheter.

 • Första augusti ges tillträde till behörig trafik hela dygnet
 • Andra augusti till och med tredje augusti råder totalt körförbud på torget mellan kl. 11.00 – 01.00. Alla leveranser måste ske utanför dessa tider
 • Fjärde augusti ges tillträde till behörig trafik hela dygnet

Notera att trafiken läggs om och tillfartsvägarna ser annorlunda ut under dessa dygn.

 • Infart för behörig trafik kan endast ske söderifrån via Sundstorgsinfarten och Kungsgatan.
 • Utfart för behörig trafik kan endast ske via Roskildegatan.

Så påverkas trafiken till verksamheter.

 • Första augusti ges tillträde för behörig trafik på torget hela dygnet
 • Andra augusti till och med tredje augusti är torget avstängt och det råder totalt körförbud mellan klockan 11.00 – 01.00. Samtliga leveranser måste ske utanför dessa tider
 • Fjärde augusti ges tillträde för behörig trafik på torget hela dygnet

Notera att trafiken läggs om och tillfartsvägarna ser annorlunda ut under dessa dygn.

 • Infart endast möjlig via Sundstorgsinfarten
 • Utfart endast möjlig via Roskildegatan

Trafiken förbi Sundstorget på Kungsgatan är öppen (enkelriktad) under hela tidsperioden. Men tänk på att ytorna såväl som på torget och på gatan är belamrade med utrustning och material, vilket påverkar framkomligheten.