Nytt förbud mot servering av starka alkoholdrycker

Regeringen har beslutat om ett förbud mot att servera alkoholdrycker med mer än 3,5 volymprocent efter klockan 22.00. Serveringstillstånd på serveringar i Helsingborg gäller fortsatt, men får inte användas fullt ut på grund av förbudet.

Den 19 november tog regeringen beslut om en ny förordning om förbud mot att servera alkoholdrycker efter klockan 22:00. Förbudet gäller spritdrycker, vin, starköl andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, men inte alkoholdrycker med max 3,5 volymprocent, det vill säga folköl.

Förbudet betyder inte att gällande serveringstillstånd på din servering kommer att skrivas om, det gäller oförändrat. Om du har serveringstillstånd till 01:00 ska ditt serveringsställe alltså vara tömt på gäster kl. 01:30, precis som vanligt. Om du har serveringstillstånd till 02:00 gäller 02:30 o.s.v.

Förbudet innebär däremot att serveringstillståndet under perioden 20 november 2020 till 28 februari 2021 inte får användas fullt ut.

Eftersom det finns oklarheter i beslutet kring vad som rent praktiskt ska gälla under perioden
förbudet gäller, behöver varje kommun göra sin egen bedömning utifrån vad det finns lagstöd för och vad som är bäst för att undvika trängsel. I Helsingborg har vi kommit fram till följande:

  • Efter klockan 22:00 är det förbjudet att servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat på stadens serveringsställen.
  • Ett serveringsställe kan låta gästerna sitta kvar vid sina bord i lokalen fram till dess att det ska vara utrymt enligt det vanliga serveringstillståndet, men efter klockan 22:00 får bara mat, lättdrycker och folköl serveras.
  • Inga alkoholdrycker utom folköl och lättdrycker får förekomma på borden efter klockan 22:30 då alkoholkonsumtionen (bortsett från folköl) ska vara avslutad på ett lika tydlig sätt som om gästerna hade lämnat lokalen.
  • Vid tillsyn ska serveringsställen kunna visa inspektörer från Helsingborgs stad eller polisen, till exempel genom verifikat från ert kassaregister, att det i verksamheten efter 22:00 inte serverats några alkoholdrycker förutom folköl och lättdrycker. Serveringsställen ska också kunna visa att det efter 22:30 inte finns några alkoholdrycker utom folköl och lättdrycker tillgängliga på borden för gästerna.

Punkterna ovan gäller tills vidare. Om det presenteras lagstöd för något annat kommer tillståndsenheten i Helsingborg stad att informera om det.

Om du har frågor om förbudet och vår bedömning är du välkommen att höra av dig till tillståndsenheten via Helsingborg stads kontaktcenter på telefon 042- 10 50 00.