Spisa Smaker

Spisa Smaker är ett växthusföretag som startade 1999 och som sedan dess etablerat sig som Europas största aktör på ekologisk krukodlade örter och sallat. Finns med produktion i sju länder inom Europa.

Företaget startade på Ellös men fokuserade den svenska verksamheten till Helsingborg förra året. Miljöarbetet är särskilt utvecklat med biologisk bekämpning, nedbrytbart förpackningsmaterial och krukor som tillsammans med recirkulerad jord går att slänga i komposten (blir biogas i Helsingborg). Företaget driver flera utvecklingsprojekt, bland annat intelligent belysning. Personalen visar på stor mångfald och denna typ av arbetsplats är viktig för att skapa arbetstillfällen.

Spisa smaker har sedan starten visat på ett starkt utvecklingsarbete för hur modern växthusodling bedrivs. Idag är företaget störst i Europa på ekologiska krukodlade örter och sallader. Miljöarbetet genomsyrar företaget som ligger i framkant vad gäller belysning och förpackningar. På god väg att sluta kretsloppet inom produktionen med krukor, förpackningar och jord som kan komposteras efter användning och i Helsingborg dessutom kan återvinnas som biogas. Ni visar med er passion hur ni skapar hållbara affärer med stark tillväxt och är en av våra Företagsstjärnor. Grattis!

Läs mer på spisa.se.