Frenna

Frenna är en av Sveriges mest välsorterade leverantörer av komponenter inom flödeskontroll, automation och doseringssystem för den kemiska- och tekniska industrin. De arbetar med ledande europeiska leverantörer men även till stor del med egenproducerade produkter.

Viljan att hjälpa och intresset för människor är utmärkande för Frennas ledarskap. Tydlig kommunikation har gjort att företagets praktikanter har utvecklats, känt delaktighet och samhörighet. Produktionspersonalens öppna sinne möjliggör att personer tar viktiga steg på vägen mot arbete. Grattis!

Läs mer på www.frenna.se