Kontakt

Helsingborgs stad vill vara en effektiv serviceorganisation för människor och företag. Vi samverkar både inom kommunen och med våra grannkommuner genom Familjen Helsingborg – för ett effektivt arbete där vi snabbt kan ge dig svar på dina frågor och lösningar på dina problem.

Kontaktcenter är huvudingången till kommunens verksamheter. Där får du svar eller hjälp att komma vidare, när det rör myndighetsfrågor som tillstånd och tillsyn. Kontaktcenter tar hand om ditt ärende eller ser till att det hamnar rätt.

För allmänna frågor kring företag, företagande och näringsliv kan du kontakta näringslivsservice på Drottninggatan 7 A. Skicka meddelande till näringslivsservice.

Fakturor till Helsingborgs stad.

Kontaktpersoner

Michael Fransson, näringslivsdirektör

Telefon: 042-10 50 70

Mejla Michael Fransson

Claes Malmberg, etableringsfrågor

Telefon: 042-10 30 34

Mejla Claes Malmberg

Håkan Sturesson, etableringsservice

Telefon: 042-10 76 98

Mejla Håkan Sturesson

Emma Håkansson, turism- och destinationsfrågor

Telefon: 042-10 43 53

Mejla Emma Håkansson

Christian Larsson, näringslivsservice och företagslots

Telefon: 0768-703809

Mejla Christian Larsson

Kajsa Olsson, företagsklimat

Telefon: 042-10 44 21

Mejla Kajsa Olsson

Peter Arvebro, utbildningsfrågor

Telefon: 070-210 54 24

Mejla Peter Arvebro

Näringslivs- och destinationsutveckling

Näringslivs- och destinationsutveckling är en avdelning som ingår i stadsledningsförvaltningen. Vi arbetar för att skapa Sveriges bästa plats för företag att etablera sig, verka och växa i. Vi skapar goda förutsättningar för näringslivet genom att bland annat erbjuda en god service samt att ha en hög tillgänglighet och öppenhet.

Våra enheter

Inom avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling arbetar följande enheter:

Näringslivsutveckling – stödjer entreprenörskap, driver Business Helsingborg som är stadens säljorganisation för att locka investeringar och företag till Helsingborg.

Högre utbildning och kompetens – enheten arbetar för att bidra till ett effektivt samarbete mellan näringslivet och Campus Helsingborg liksom kvalificerade yrkesutbildningar.

Etableringsservice/näringslivsservice – visar vägen genom kommunens olika verksamheter, med rätt kontakter för information och vägledning oavsett om du redan finns i Helsingborg eller om du planerar att etablera dig här. Vi driver lotsfunktionen i Helsingborg tillsamman med kollegorna på våra myndigheter.

Destinationsutveckling – utvecklar tillsammans med partners Helsingborg som destination, marknadsför staden och svarar för besöksservice.