Kontakt

Helsingborgs stad vill vara en effektiv serviceorganisation för människor och företag. Vi samverkar både inom kommunen och med våra grannkommuner genom Familjen Helsingborg – för ett effektivt arbete där vi snabbt kan ge dig svar på dina frågor och lösningar på dina problem.

Kontaktcenter är huvudingången till kommunens verksamheter. Där får du svar eller hjälp att komma vidare, när det rör myndighetsfrågor som tillstånd och tillsyn. Kontaktcenter tar hand om ditt ärende eller ser till att det hamnar rätt.

För allmänna frågor kring företag, företagande och näringsliv kan du kontakta näringslivsservice på Drottninggatan 7 A.

Fakturor till Helsingborgs stad.

Kontakta oss via forumläret

You must confirm you're not a robot.

Telefonnummer

Annette Melander Berg, näringslivsdirektör

Telefon: 042-10 50 70

Claes Malmberg, etableringsfrågor

Telefon: 042-10 30 34

Håkan Sturesson, etableringsservice

Telefon: 042-10 76 98

Emma Håkansson, turism- och destinationsfrågor

Telefon: 070-20 85 603

Christian Larsson, näringslivsservice och företagslots

Telefon: 076-87 03 809

Kajsa Olsson, företagsklimat

Telefon: 042-10 44 21

Näringslivs- och destinationsutveckling

Näringslivs- och destinationsutveckling är en avdelning som ingår i stadsledningsförvaltningen. Vi arbetar för att skapa Sveriges bästa plats för företag att etablera sig, verka och växa i. Vi skapar goda förutsättningar för näringslivet genom att bland annat erbjuda en god service samt att ha en hög tillgänglighet och öppenhet.

Våra enheter

Inom avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling arbetar följande enheter:

Näringslivsutveckling – stödjer entreprenörskap, driver Business Helsingborg som är stadens säljorganisation för att locka investeringar och företag till Helsingborg.

Högre utbildning och kompetens – enheten arbetar för att bidra till ett effektivt samarbete mellan näringslivet och Campus Helsingborg liksom kvalificerade yrkesutbildningar.

Etableringsservice/näringslivsservice – visar vägen genom kommunens olika verksamheter, med rätt kontakter för information och vägledning oavsett om du redan finns i Helsingborg eller om du planerar att etablera dig här. Vi driver lotsfunktionen i Helsingborg tillsamman med kollegorna på våra myndigheter.

Destinationsutveckling – utvecklar tillsammans med partners Helsingborg som destination, marknadsför staden och svarar för besöksservice.