Ta emot en sommarpraktikant

Nu blickar vi framåt mot sommarpraktik 2023 och hoppas på ännu en fantastisk sommar!

Här anmäler du praktikplatser 10 januari – 5 mars. Om tiden har passerat kontakta oss angående möjlighet att göra efteranmälan.

Tidsplan för 2023

  • Praktikplatser registrerar platser 10 januari – 5 mars
  • Ungdomar ansöker 6 februari – 5 mars
  • Matchning klar 27 mars
  • Arbetsmiljöbedömning ska in senast 27 mars
  • Platsbesked till ungdomar och praktikplatser: 28 mars
  • Ungdomar lämnar in utdrag från polisens belastningsregister senast: 12 maj
  • Praktiköverenskommelse signeras digitalt senast: 10 april

Perioder

Period 1 är mellan den 12 juni – 30 juni (vecka 24, 25 och 26)
Period 2 är mellan den 3 juli – 21 juli (vecka 27, 28 och 29)
Period 3 är mellan den 24 juli – 11 augusti (vecka 30, 31 och 32)

Observera att period 1 är kortare eftersom midsommarafton infaller i den perioden. Midsommarafton är ledig dag för praktikanterna. För att kompensera den dagen kan ungdomarna praktisera lite längre några dagar så att de kommer upp i 90 timmar. Praktiktiden period 1 är lite mer än 5 timmar per dag exklusive lunchrast.

I period 2 och 3 är praktik 6 timmar per dag exklusive lunchrast.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?