Socialt ansvarstagande

Många helsingborgare saknar jobb. Med rätt stöd och samarbete mellan staden och näringslivet kan de få möjlighet till praktik eller jobb. Företag och organisationer som tar ett socialt ansvar ser både till affärs- och samhällsnyttan. Det vinner vi alla på.

På sidorna här kan du läsa om stadens erbjudande till dig som vill bli ett socialt ansvarstagande företag. Att ta socialt ansvar har blivit en allt viktigare framgångsfaktor. Välkommen att vara med i samhällsbygget!

Vad är socialt ansvarstagande?

Att ta socialt ansvar är att till exempel ge långtidsarbetslösa möjlighet till praktik eller arbete. Som motprestation erbjuder vi dig hjälp med rekrytering, kurser för att underlätta anställning, handledarutbildning med mera.

Se socialt ansvarstagande som en en del av företagets eller organisationens dagliga verksamhet och inte som en fråga ”vid sidan om”. Socialt ansvarstagande ger verksamheten, produkten eller tjänsten ett mervärde. En del av produktens eller tjänstens kvalitet  och en allt viktigare konkurrensfaktor.

Varför socialt ansvar?

De företag och organisationer som speglar samhällets mångfald har helt enkelt en chans att lyckas bättre. För den som är arbetslös ges möjlighet till praktik eller jobbnätverk, arbetsträning och yrkeskompetens. Viktiga faktorer för att komma in på arbetsmarknaden.

Helsingborg stad har en strategi för hur vi ska samarbeta med företag och organisationer som vill ta ett socialt ansvar. Kommunfullmäktige har också beslutat att vi ska arbeta med sociala mål i offentliga upphandlingar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?