19 apr
Webbinarium: Vattendagen 2021

19 april 2021, 08:30 - 12:00

Digitalt evenemang

Boka biljetter nu

Vatten är en begränsad resurs och en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. För att främja ett ansvarsfullt nyttjande av Sveriges vattenresurser och säkerställa effektiv och hållbar vattenhushållning ska Näringsdepartementet ansvara för att inom Regeringskansliet ta fram en gemensam strategi. Denna strategi utvecklas under ledning av generaldirektör Ulla Sandborgh, samordnare av näringslivets vattenhushållning samt en av talarna på Vattendagen 2021.

Det finns många intressenter kring den gemensamma vattenresursen och marken runt den. Frågan om hur resursen ska fördelas mellan olika samhällsnyttor är högaktuell. Vi är inte vana att behöva betrakta vatten som en begränsad resurs i Sverige, men efter sommaren 2018 har vi lärt oss att vi behöver börja tänka annorlunda. Resursen behöver fördelas samtidigt som kvalitetsaspekten, naturvärden och ekosystem måste bevaras – inte en helt lätt ekvation! Till viss del behövs en ny policy, ny eller uppdaterad lagstiftning samt nya styrmedel. Men det finns också mycket som de olika vattenanvändarna kan göra själva, bland annat genom att höja medvetenheten, kunskapen och tänka i helt nya samarbetsformer.

Den 19 april bjuder vi in till ett webbinarium med ambitionen att skjuta fram positionerna från problem till att börja diskutera lösningar. Webbinariet vänder sig främst till dig som representerar en vattenanvändare: industri, lantbruk, samhälle, myndighet eller på annat sätt kommer i kontakt med frågeställningen. Vi inleder med inlägg från olika aktörer som ger en bakgrund och framförallt lyfter aktuella utmaningar.

Syftet med webbinariet är att deltagarna ska få nya insikter och förståelser för olika behov kring vattenresursen samt även ges verktyg för att börja arbeta mer aktivt med vattenfrågan. Vi kommer inte att lösa ekvationen – men vi kommer att börja nysta i den.

Se program: https://handelskammaren.com/evenemang/vattendagen-2021/

Datum och tid
19 april 2021, 08:30 – 12:00

Webbinariet sänds via zoom.
Ta gärna del av Handelskammarens riktlinjer för användande av zoom.

Sista anmälningsdag är den 18 april