Webbinarium: Så kan mer värde för skattepengarna skapas – erfarenheter från två duktiga kommuner

8 juni 2023, 14:30 - 16:00

8 jun
Webbinarium: Så kan mer värde för skattepengarna skapas – erfarenheter från två duktiga kommuner

Välkommen till ett digitalt inspirationsseminarium som fokuserar på hur man kan ta tillvara potentialen inom äldreomsorgens och skolans område, och förena hög kvalitet med låga kostnader.

En betydande del i det kommunala välfärdsuppdraget är äldreomsorgen och skolan. Men precis som för övriga välfärdsverksamheter skiljer sig både kostnader och kvalitet, när man rensat för olika strukturella faktorer, kraftigt mellan olika kommuner. En viktig orsak till skillnaderna är mjuka faktorer så som ledning, styrning och andra sätt att arbeta. Därmed finns stora vinster att göra genom jämförelser mellan kommuner.

Detta är viktigt nu eftersom kommunerna står inför stigande kostnader som en följd av inflationen. Men också på längre sikt eftersom kommunerna står inför en stor demografisk utmaning. Andelen i yrkesverksam ålder faller samtidigt som andelen personer som är 80 år eller äldre ökar dramatiskt. Detta kommer att sätta stor finansiell press på kommunsektorn med stora risker för både kommunerna och näringslivet som följd.

Sett till kommunernas hela välfärdsåtagande visar en ny modell dock att potentialen att få ut mer värde för skattepengarna i kommunerna (effektivisering) är stor. Det handlar om ca 10 procent eller i storleksordningen 40 miljarder kronor på riksnivå för alla kommunala välfärdsverksamheter sammantaget. Detta gäller med dagens teknik och dagens sätt att arbeta. Potentialen i den vård som finansieras av regionerna är inte heller inräknad i siffran. Rapporten: Mer värde för skattepengarna i kommunerna – så kan den demografiska utmaningen mötas kan du läsa här.

På detta inspirationsseminarium kommer vi att fokusera på hur man kan ta tillvara potentialen inom äldreomsorgens och skolans område, och förena hög kvalitet med låga kostnader. Två kommuner, Helsingborg och Sundbyberg, som båda presterar hög kvalitet till låga kostnader kommer att berätta om sina sätt att arbeta. Inledningsvis kommer Svenskt Näringsliv att kort beskriva den modell som ligger till grund för analysen för vilka kommuner som är effektiva.

Deltar gör Anders Morin, välfärdspolitisk ansvarig på Svenskt Näringsliv, Lars Thunberg, kommunalråd och ordförande i vård-och omsorgsnämnden i Helsingborg och Marie Truedsson, bildningsdirektör för sektorn Lärande och Bildning, Sundbyberg.

Robert Gidehag, Svenskt Näringsliv, modererar.

Webbinarium: Så kan mer värde för skattepengarna skapas – erfarenheter från två duktiga kommuner

  • 8 juni 2023, 14:30 - 16:00
  • Längd: 2 timmar

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00