21 apr
SSA Rikskonferens 2021

21 april 2021, 08:00 - 15:30

Digitalt evenemang

Den nationella SSA Rikskonferensen, (Samverkan, Skola och Arbetsliv) har temat likvärdiga chanser.

Rikskonferensen för SSA har arrangerats årligen sedan 2003. Konferensens syfte är att utveckla samverkan mellan skolan och framtida arbetsgivare genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverkande.

Konferensen vänder sig till dig som är lärare, studie- och yrkesvägledare, skolledare och övrig skolpersonal, näringsliv, offentlig sektor, politiker samt myndigheter och aktörer inom arbetsmarknads- och utbildningssystemet.

Arrangeras av Helsingborgs stad.