7 dec
Lunchmingel RecoLab

7 december 2021, 11:30 - 13:00

RecoLab

RecoLab är en kreativ och informativ miljö med fokus på stadsutveckling kring VA, avfall, energi och återvinning. En toppmodern anläggning som hanterar källsorterat avloppet från Oceanhamnen, kanske hört talas om Tre rör ut? Detta innebär att toalett-, grå- och matavfall kommer i tre separata rör till avloppsreningsverket. Precis som du källsorterar hushållsavfall kan detta system bättre återvinna av viktiga resurser i avloppsvatten och matavfall, nämligen kväve, fosfor och rent vatten! Amanda Haux guidar oss genom anläggningen där det forskas på hur vi smartast tar hand om avlopp i framtiden. Vi bjuder på enklare förtäring och kaffe.

Ålder
Upp till 100 år