Den internationella handelns inverkan på miljö och klimat

22 mars 2023, 10:00 - 11:30

22 mar
Den internationella handelns inverkan på miljö och klimat

Sverige har av tradition en starkt frihandelsvänlig opinion men en stor grupp tror att internationell handel och inte minst transporter påverkar miljö och klimat negativt.

Därför har Svenskt Näringsliv låtit Pehr Johan Norbäck, docent i nationalekonomi, och Lars Persson, professor i nationalekonomi, båda vid IFN, göra en forskningsöversikt av vad den nationalekonomiska forskningen säger om internationell handel och dess inverkan på miljö och klimat.

Rapporten är en översikt av nationalekonomisk forskning som berör internationell handel och dess inverkan på miljö. Den ger en belysning av hur internationell handel påverkar nationella och internationella utsläpp samt transporters betydelse för miljön. Rapporten innehåller också en beskrivning av det teoretiska ramverket och går igenom empiri på området. Utöver effekter på klimat diskuteras även andra miljöaspekter så som cirkulär ekonomin. Slutligen ges också en översikt av vad forskningen säger om policys för att minska så kallat importläckage, till exempel avgifter baserade på koldioxidinnehåll i import och klimatklubbar.

På seminariet kommer rapportförfattarna att presentera innehållet i rapporten. Detta kommer sedan att kommenteras och diskuteras i en panel med författarna, Fredrik Kopsch, Chefsekonom Timbro, Erik Merkus, Trade Policy Advisor vid Kommerskollegium och Anna Willman, klimatpolitisk expert, Fores.

Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik vid Svenskt Näringsliv, inleder och modererar.

Delta digitalt eller fysiskt på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Välkommen med din anmälan senast 21 mars.

Den internationella handelns inverkan på miljö och klimat

  • 22 mars 2023, 10:00 - 11:30
  • Längd: 2 timmar

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00