Utbildningstillfällen

Välkommen till våra utbildningar under 2018. Vi erbjuder både fysiska och digitala utbildningar för dig som vill lära dig något nytt. Utbildningarna arrangeras av Familjen Helsingborg Business Acadamy och av Helsingborgs stad. De ges i samarbete med Attramera, Competensum och SmartBizz.

Ledarskap

19 September, kl. 09.00-16.00
Idag vet vi hur oerhört betydelsefullt ett gott ledarskap är för trivsel, motivation och effektivitet. Den här utbildningsdagen kommer att ge dig en inblick i den senaste forskningen kring ledarskap och du kommer också att få några konkreta verktyg med dig som du kan gå hem och prova på en gång. Vi kommer att blanda teori och övningar för ett så effektivt lärande som möjligt. Ges i samarbete med Competensum.
Läs mer och anmäl dig.

Linkedin – Praktisk heldagsutbildning

2 Oktober, kl. 09.00-16.00
Oavsett om du vill nå ut med en tjänst, en produkt eller ett varumärke så är LinkedIn ett fantastiskt redskap för att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut med ditt budskap mot precis rätt målgrupp. Vi hjälper dig navigera bland LinkedIns möjligheter så du kan hitta din väg mot nya kunder. Ges i samarbete med SmartBizz.
Läs mer och anmäl dig.

E-handel – Utveckling i raketfart

23 Oktober, kl. 18.30-19.30
Konsumenterna digitaliseras i allt snabbare takt vilket ställer helt nya krav alla som vill sälja till dem. Kom och lyssna till trender inom e-handel, konsumentbeteende, den mobila trenden och dagsaktuella händelser. Ges i samarbete med Patrik Müller.
Läs mer och anmäl dig.

Film i sociala medier – Lär dig filma och klippa med mobilen

13 November kl. 08.30-12.00
Film på Sociala medier används mer och mer i marknadsföringssyfte. Under denna halvdag guidas ni genom filmning, utrustning och redigering. Vi går även igenom hur man publicerar film på sociala medier. Ges i samarbete med Attramera.
Läs mer och anmäl dig.

Digitala utbildningar

Hur kan jag arbeta med Tripadvisor för att få fler besökare till mitt företag?

Introduktion Tripadvisor

Introduktion Facebook

Introduktion – Google my business