Familjen Helsingborg

Vi är elva kommuner som skapar mervärden genom att arbeta tillsammans. Vi vill att vår region ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa platser. Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Inom Familjen Helsingborg samarbetar vi främst inom områdena infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering samt miljö. Andra områden där vi samverkar är inom samhällsplanering, socialtjänst, boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, räddningsverksamhet och HR. Samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna.

Familjen Helsingborgs webbplats.

Läs mer om bakgrunden till Familjen Helsingborg