Familjen Helsingborg

Vi är elva kommuner som skapar mervärden genom att arbeta tillsammans. Vi vill att vår region ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa platser. Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Inom Familjen Helsingborg samarbetar vi främst inom områdena infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering samt miljö. Andra områden där vi samverkar är inom samhällsplanering, socialtjänst, boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, räddningsverksamhet och HR. Samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna.

Varumärket Familjen Helsingborg

Familjen – eftersom vi vill fokusera på människor snarare än på geografi eller byggnader. Det är människorna som bor här som välkomnar turister, näringsliv och nya grannar. 

Helsingborg – eftersom det är det i mest kända kommunvarumärket i regionen

Även de samarbetande kommunerna är som en stor familj, alla med olika egenskaper och personligheter. Vår familj gör inga anspråk på att vara en perfekt familj. Vi är en familj som alla andra, och som alla familjer är vi lite speciella. Hur den än är så hör vi ihop och är beroende av varandra. Det som gör den här familjen speciell är en strävan att skapa gemenskap, kicka igång kreativiteten och välkomna alla som vill vara med oss. Vi strävar efter att vara den där familjen som man tittar in hos på en kopp kaffe.

Familjen Helsingborgs webbplats.

Läs mer om bakgrunden till Familjen Helsingborg