Oceanhamnen etapp två

Markanvisningen för Oceanhamnen etapp två omfattade cirka 50 bostäder med lokal för centrumverksamhet i bottenvåningen. Detaljplanen har varit på samråd och Helsingborgs stad bjuder nu in till en markanvisningstävling som ger er möjlighet att förvärva mark och bygga bostäder.

Detaljplanen rymmer totalt drygt 100 bostäder, en förskola och en idrottslokal. Tävlingen var öppen för byggherrar med erfarenhet och förmåga att genomföra liknande bo-stadsprojekt – samt med vilja att bidra i Helsingborgs stads arbete med att uppnå visionen för staden i allmänhet och för H+ och Oceanhamnen i synnerhet.

Norr om tävlingsområdet, längst ut på Oceanpiren, pågår förberedande arbeten av den första etappen i Oceanhamnen. Kajer renoveras och ledningar läggs så att våra exploatörer, i slutet på 2017, kan börja utbyggnaden av bostäder och kontor. I första etappen ska det byggas drygt 340 bostäder och 32 000 m2 kontorsytor i spektakulärt havsnära läge.

Dokument för markanvisningen