Pålsjö 1:1, Senderödsvägen

Genom enheten för mark och exploatering bjuder Helsingborgs stad in byggherrar att anmäla intresse för tilldelning av byggrätter i detaljplanen för fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl. Senderödsvägen. Även privatpersoner eller föreningar som vill driva byggemenskaper kan anmäla sitt intresse.

Fastigheterna ligger nordöst om Pålsjö skog och heter Mässhaken 1, Kalken 1 och Kalken 2.

Byggrätt

Inom detaljplanen återstår tre kvarter med byggrätter som ännu ej är tilldelade.

Mässhaken 1

  • Fastighetsareal: 1 550 kvadratmeter
  • Användning: Bostad
  • Byggnadshöjd: Lägsta nockhöjd är 7,0 meter och högsta nockhöjd är 20,0 meter

Kalken 1

  • Fastighetsareal: 2 931 kvadratmeter
  • Användning: Bostad, centrum och parkering
  • Byggnadshöjd: Lägsta nockhöjd är 7,0 meter och högsta nockhöjd är 20,0 meter

Kalken 2

  • Fastighetsareal: 2 804 kvadratmeter
  • Användning: Bostad och centrum
  • Byggnadshöjd: Lägsta nockhöjd är 7,0 meter och högsta nockhöjd är 20,0 meter
  • På Kalken 2 ser vi gärna att senior- eller trygghetsbostäder uppförs

Att en hög grad av detaljplanens byggrätt, minst 75 procent, utnyttjas är ett krav. Parkering byggs enligt detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm. Vi ser gärna att förslaget knyter an till stadens livskvalitetsprogram.

Läs mer i dokumenten.

Läs mer om stadens livskvalitetsprogram.